BOOK NOW

Beartas Príobháideachais

Is le Dingle Sea Safari Ltd. an suíomh gréasáin seo agus is í an chuideachta atá cláraithe in Éirinn faoi uimhir chuideachta 618062, leis an oifig chláraithe ag Cooleen, An Daingean, Co. Chiarraí, a oibríonn é. Táimid tiomanta do chosaint agus do mheas ar do phríobháideachas. Míníonn an beartas seo conas a bhailímid, a úsáidimid agus a nochtfaimid do shonraí pearsanta nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin nó a úsáideann tú ár seirbhísí.

Cén cineál sonraí pearsanta a bhailímid?

D’fhéadfadh go mbailímid agus go bpróiseálaimid na cineálacha sonraí pearsanta seo a leanas:

 • Sonraí féiniúlachta, mar do ainm, ainm úsáideora, pasfhocal agus seoladh ríomhphoist.
 • Sonraí teagmhála, mar do sheoladh, uimhir fóin, agus cuntais ar na meáin shóisialta.
 • Sonraí idirbhirt, mar do shonraí íocaíochta, stair ordaithe agus sonrasc.
 • Sonraí teicniúla, mar do sheoladh IP, cineál brabhsálaí, cineál gléas, córas oibriúcháin agus suíomh.
 • Sonraí úsáide, mar do ghníomhaíocht brabhsála, roghanna, aiseolas agus freagairtí suirbhé.
 • Sonraí margaíochta, mar do stádas síntiúis, roghanna agus spéiseanna.

Ní bhailímid aon chatagóirí speisialta de shonraí pearsanta, mar do chine, eitneacht, reiligiún, sláinte nó sonraí bithmhéadracha.

Conas a bhailímid do shonraí pearsanta?

D’fhéadfadh go mbailímid do shonraí pearsanta ar bhealaí éagsúla:

 • Go díreach uait, nuair a sholáthraíonn tú é dúinn trí fhoirmeacha a líonadh, cuntas a chlárú, ordú a chur, teagmháil a dhéanamh linn nó liostáil lenár nuachtlitir.
 • Go huathoibríoch ónár suíomh gréasáin, nuair a thugann tú cuairt air nó a úsáideann tú ár suíomh gréasáin nó seirbhísí. D’fhéadfadh go n-úsáidfimid fianáin nó teicneolaíochtaí cosúla chun sonraí teicniúla agus úsáide a bhailiú. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoin gcaoi a n-úsáidimid fianáin inár mbeartas fianáin.
 • Ó thríú páirtithe, nuair a fhaighimid é ó fhoinsí eile, mar sholáthraithe íocaíochta, seirbhísí seachadta, soláthraithe anailísíochta, ardáin meáin shóisialta nó bunachair shonraí phoiblí.

Cén fáth a n-úsáidimid do shonraí pearsanta?

D’fhéadfadh go n-úsáidfimid do shonraí pearsanta chun críocha éagsúla, ag brath ar an gcineál sonraí agus an bonn dlíthiúil le haghaidh próiseála. D’fhéadfadh go n-úsáidfimid do shonraí pearsanta chun:

 • Ár suíomh gréasáin agus seirbhísí a sholáthar duit, mar d’orduithe a chomhlíonadh, do tháirgí a sheachadadh, freagairt do d’fhiosrúcháin nó nuachtlitreacha a sheoladh chugat. Is é an bonn dlíthiúil chuige seo ná feidhmíocht conartha leat nó céimeanna a ghlacadh ar d’iarratas roimh dul isteach i gconradh.
 • Ár suíomh gréasáin agus seirbhísí a fheabhsú, mar anailís a dhéanamh ar shonraí úsáide, taighde a dhéanamh, gnéithe a thástáil nó aiseolas a lorg. Is é an bonn dlíthiúil chuige seo ná ár leas dlisteanach inár n-oibríochtaí gnó agus sásamh custaiméirí a fheabhsú.
 • Ár gcuid táirgí agus seirbhísí a mhargú chugat, mar thairiscintí cur chun cinn, nuachtlitreacha nó suirbhéanna a sheoladh chugat. Is é an bonn dlíthiúil chuige seo ná do thoiliú (má tá tú roghnaithe) nó ár leas dlisteanach inár ngnó a fhás agus tú a chur ar an eolas faoi tháirgí agus seirbhísí ábhartha.
 • Cloí lenár n-oibleagáidí dlíthiúla, mar thaifid a choinneáil, cáin a thuairisciú nó comhoibriú le húdaráis. Is é an bonn dlíthiúil chuige seo ná cloí le hoibleagáid dhlíthiúil atá orainn.

Conas a roinnimid do shonraí pearsanta?**

D’fhéadfadh go roinnimid do shonraí pearsanta le tríú páirtithe faoi chúinsí áirithe:

 • Le ár soláthraithe seirbhíse, a chabhraíonn linn le gnéithe éagsúla dár n-oibríochtaí gnó, mar phróiseáil íocaíochta, seachadadh, óstáil, anailísíocht, margaíocht nó tacaíocht do chustaiméirí. Ní roinnimid ach na sonraí pearsanta atá riachtanach dóibh chun a seirbhísí a chomhlíonadh agus éilímid orthu meas a léiriú ar shlándáil agus rúndacht do shonraí pearsanta.
 • Le ár gcomhpháirtithe gnó, a d’fhéadfadh táirgí nó seirbhísí a thairiscint atá comhlántach lenár gcuid féin nó a d’fhéadfadh spéis a bheith agat iontu. Ní roinnimid do shonraí pearsanta ach le do thoiliú nó má tá tú roghnaithe chun cumarsáidí margaíochta a fháil uathu.
 • Le húsáideoirí eile ár suíomh gréasáin, má roghnaíonn tú idirghníomhú leo trí ghnéithe ár suíomh gréasáin, mar thuairimí, léirmheasanna, fóram nó meáin shóisialta. Tabhair faoi deara go bhféadfadh aon sonraí pearsanta a nochtann tú sna réimsí poiblí seo a bheith le feiceáil ag úsáideoirí eile agus d’fhéadfadh go mbailíonn agus go n-úsáideann siad iad. Nílimid freagrach as cleachtais phríobháideachais úsáideoirí eile agus molaimid duit aire a thabhairt agus tú ag roinnt do shonraí pearsanta ar líne.
 • Le forfheidhmiú an dlí nó rialálaithe, má tá orainn é sin a dhéanamh de réir dlí nó má chreidimid go bhfuil sé riachtanach chun ár gcearta, maoin nó sábháilteacht nó cearta, maoin nó sábháilteacht daoine eile a chosaint.

Conas a chosnaímid do shonraí pearsanta?

Glacaimid bearta teicniúla agus eagrúcháin chuí chun do shonraí pearsanta a chosaint ó rochtain neamhúdaraithe, úsáid nó nochtadh.
Áirítear leis na bearta a úsáidimid:

 • Criptiú, rud a chiallaíonn go n-úsáidimid prótacail agus halgartaim shlán chun do shonraí pearsanta a chriptiú nuair atá siad stóráilte nó trasnaithe.
 • Rialú rochtana, rud a chiallaíonn go gcuirfimid teorainn leis an rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe, do chonraitheoirí nó do sholáthraithe seirbhíse a bhfuil gá acu leis ar mhaithe le cuspóirí gnó dlisteanacha agus atá faoi cheangal ag oibleagáidí rúndachta.
 • Ballapháipéir agus bogearraí frithvíreas, rud a chiallaíonn go n-úsáidimid feistí bogearraí agus crua-earraí chun cosc a chur ar rochtain nó ionsaithe neamhúdaraithe ar ár gcórais agus líonraí.
 • Cúltaca agus aisghabháil, rud a chiallaíonn go ndéanaimid ár sonraí a chúltaca go rialta agus tá nósanna imeachta againn chun iad a chur ar ais i gcás caillteanais nó damáiste.

Mar sin féin, tabhair faoi deara nach bhfuil aon mhodh tarchurtha nó stórála 100% slán agus ní féidir linn slándáil iomlán do shonraí pearsanta a ráthú. Tá tú freagrach as do phasfhocal agus sonraí cuntais a choinneáil rúnda agus as muid a chur ar an eolas láithreach má amhras ort faoi aon rochtain nó úsáid neamhúdaraithe ar do chuntas.

Cé chomh fada a choinnímid do shonraí pearsanta?

Ní choinnímid do shonraí pearsanta ach ar feadh an ama is gá chun na críocha ar bailíodh iad nó de réir mar a éilíonn an dlí. Féadfaidh tréimhse coinneála a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál sonraí agus na hoibleagáidí dlíthiúla a bhaineann linn. Nuair nach mbeidh do shonraí pearsanta ag teastáil uainn a thuilleadh, scriosfaimid iad nó déanfaidh muid iad gan ainm ionas nach mbeidh siad nasctha leat a thuilleadh.

Cad iad do chearta maidir le do shonraí pearsanta?

Tá cearta áirithe agat maidir le do shonraí pearsanta faoi dhlí an chosanta sonraí, ar nós:

 • An ceart rochtana, rud a chiallaíonn gur féidir leat cóip de na sonraí pearsanta atá againn fút a iarraidh agus a sheiceáil go bhfuilimid ag próiseáil go dleathach.
 • An ceart ceartúcháin, rud a chiallaíonn gur féidir leat a iarraidh orainn aon sonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán atá againn fút a cheartú.
 • An ceart scriosta, rud a chiallaíonn gur féidir leat a iarraidh orainn do shonraí pearsanta a scriosadh nó a bhaint nuair nach bhfuil cúis mhaith againn iad a phróiseáil a thuilleadh.
 • An ceart próiseáil a shrianadh, rud a chiallaíonn gur féidir leat a iarraidh orainn próiseáil do shonraí pearsanta a chur ar fionraí i gcásanna áirithe, mar shampla nuair is mian leat go ndéanfaimis a chruinneas nó an fáth a bhfuilimid á bpróiseáil a fhíorú.
 • An ceart inaistritheachta sonraí, rud a chiallaíonn gur féidir leat a iarraidh orainn do shonraí pearsanta a aistriú chuig eagraíocht eile nó chugat féin i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta, agus atá inléite ag meaisín.
 • An ceart agóid a dhéanamh, rud a chiallaíonn gur féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne próiseáil do shonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí nó ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha, mura bhfuil cúiseanna láidre againn chun do leasanna, do chearta, agus do shaoirsí a shárú.
 • An ceart cead a tharraingt siar, rud a chiallaíonn gur féidir leat do chead a tharraingt siar ag am ar bith nuair a bhíonn muid ag brath ar chead chun do shonraí pearsanta a phróiseáil. Ní dhéanfaidh sé seo difear ar bith ar dhlisteanacht aon phróiseála a rinneadh roimh duit do chead a tharraingt siar.
 • An ceart gearán a dhéanamh, rud a chiallaíonn gur féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí má tá tú míshásta le conas a láimhseálann muid do shonraí pearsanta.

Má tá tú ag iarraidh aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn ag baint úsáide as na sonraí thíos. Féadfaimid iarraidh ort cruthúnas ar d’aitheantas agus roinnt faisnéise faoi d’iarratas a chur ar fáil. Tabharfaimid freagra ar d’iarratas laistigh de mhí, mura bhfuil sé casta nó má tá roinnt iarratais againn, sa chás sin féadfaimid an t-am freagartha a shíneadh faoi dhá mhí eile. Cuirfimid in iúl duit aon síneadh agus na cúiseanna leis. Ní ghearrfaimid aon táille ort as do chearta a fheidhmiú, mura bhfuil d’iarratas gan bhunús follasach, athchleachtach nó iomarcach, sa chás sin féadfaimid táille réasúnta a ghearradh nó diúltú gníomhú ar d’iarratas.

Conas a nuashonraímid an beartas seo?

Féadfaimid an beartas seo a nuashonrú ó am go ham chun athruithe inár gcleachtais, teicneolaíochtaí, riachtanais dhlíthiúla, nó fachtóirí eile a léiriú. Cuirfimid in iúl duit aon athruithe ábhartha trína mbeartas nuashonraithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin nó trí ríomhphost a sheoladh chugat. Tugann an dáta ag barr an bheartais seo le fios cathain a nuashonraíodh é deireanach. Molaimid duit an beartas seo a athbhreithniú go tréimhsiúil chun tú féin a choinneáil ar an eolas faoi conas a bhailímid, a úsáidimid, agus a roinnimid do shonraí pearsanta.

Conas teagmháil a dhéanamh linn?

Má tá aon cheisteanna nó tráchtanna agat faoin mbeartas seo nó faoi ár gcleachtais phríobháideachta, déan teagmháil linn trí:

Déanfaidh muid ár ndícheall aon saincheisteanna nó imní atá agat a réiteach.

Back to Top